Výroba výťahov

Naša firma má bohaté skúsenosti s montážou nových výťahov na území Slovenskej republiky.

Výťahy dodávané našou firmou sú modernej konštrukcie a v dizajnovom prevedení podľa požiadavky zákazníka. Riadenie zabezpečuje mikroprocesorom riadený rozvádzač. Kabíny dodávame podľa požiadaviek objednávateľa. Štandardné vyhotovenie je vo farebnej úprave podľa RAL, alebo imitáciou dreva, prípadne kabíny nerezové a presklené. Doplnkovou výbavou kabín sú zrkadlá a madlá z leštenej nereze, mosadze, alebo z materiálu, ktorý esteticky dopĺňa vzhľad kabíny. Osvetlenie kabín môže byť stropné plošné, bodové, prípadne podľa individuálnej požiadavky.


Náš výrobný program


 • Osobné výťahy
 • Nákladné výťahy
 • Panoramatické výťahy
 • Jedálenské výťahy
 • Trakčné výťahy
 • Hydraulické výťahy
 • Invalidné výťahy
 • Zdvíhacie plošiny pre telesne postihnutých

Servis výťahov

Mnohoročné skúsenosti so servisom výťahov nás viedli k vytvoreniu špeciálnej ponuky servisu výťahov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť a nízku cenu vykonávaného servisu.

Naši pracovníci sú nepretržite pripravení reagovať na vaše potreby. Vykonávame servis výťahov všetkých typov. Na základe uzatvorenej zmluvy vykonávame paušálny servis, čo zahŕňa:


 • oprava výťahu do 4 hod. od nahlásenia poruchy, vrátane drobného spotrebného materiálu
 • pravidelná údržba
 • mazanie
 • zriadenie
 • odstránenie drobných závad
 • odborné prehliadky a skúšky podľa platných noriem a predpisov
 • vyprosťovacia služba 24 hod. 7 dní v týždni

Vykonávame aj mimo paušálny servis na objednávku, odborné prehliadky a skúšky výťahov podľa platných noriem a predpisov, opakované úradné skúšky v spolupráci s Technickou inšpekciou SR, školenie dozorcov a riadičov výťahov, pohotovostné služby-vyprosťovanie uviaznutých osôb, bežné aj stredné opravy, generálne opravy výťahov a súčiastok (motorov, prevodoviek, trakčných kladiek). Ceny servisu výťahov sú stanovené podľa konkrétneho typu.

Opravy, rekonštrukcie, modernizácie

Najväčší počet výťahov, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované sú už v prevádzke dlhšiu dobu než na akú boli pôvodne navrhnuté a konštruované.

Ponúkame odbornú previerku výťahov, meranie a zabezpečovanie častí výťahov s najväčšími rizikami pre ďalšiu prevádzku. Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciou prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet. Modernizácia výťahu prináša


 • Zvýšenú bezpečnosť
 • Zvýšenú spoľahlivosť
 • Tichý chod
 • Moderný dizajn
 • Úsporu nákladov
 • Odstránenie rizík
 • Maximálny komfort jazdy
 • Odstránenie bariér pre imobilné osoby

Okrem uvedeného vykonávame aj opravy elektromotorov, prevodoviek, trakčných kladiek aj rýchlostných regulátorov.


MOŽNOSTI RIEŠENIA MODERNIZÁCIE


 • Výmena celého výťahu – z krátkodobého hľadiska je toto riešenie finančne náročnejšie ale z dlhodobého je pre užívateľov výhodnejšia. Montážou nového výťahu sa realizujú výmeny všetkých častí výťahu, v prípade aj zvýšenie nosnosti a zväčšenie kabíny.
 • Postupná modernizácia – prebieha v etapách podľa finančných možností po vzájomnej dohode s užívateľmi. Modernizácie majú rôzne úrovne. Od jednoduchých úprav kabíny, kde sa zameriavame na estetiku a komfortnosť až po náročné kompletné výmeny jednoduchých prvkov, bezpečnostných komponentov, ovládacích panelov, pohonových jednotiek, od ktorých sa odvíja aj cena modernizácie. V tomto prípade nie je potrebné vykonať skúšku s TI SR.
 • Rekonštrukcia výťahu – spočíva v takých úpravách, aby výťah spĺňal všetky požiadavky platné STN a EN. Táto rekonštrukcia je realizovaná jednorazovo a po ukončení montážnych prác je výťah podrobený skúške s TI SR podľa NV SR č.571/2001 Z.z.

Všetky spôsoby modernizácie výťahov prevádzame podľa platných bezpečnostných predpisov a noriem.

Projekcia

Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet.

 • "Počas rokov existencie našej firmy sme pozbierali mnoho skúseností, ktoré Vám radi odovzdáme formou kvalitných výrobkov a excelentných a rýchlych služieb ."

 • "Mnohoročné skúsenosti so servisom výťahov nás viedli k vytvoreniu špeciálnej ponuky servisu výťahov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť a nízku cenu vykonávaného servisu."

 • "Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciou prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet."

 • "Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet."