Osobné výťahy

 • Židovská náboženská obec – Polyfunkčná budova, Bacsáková ul. 60, Dunajská Streda
 • Zariadenie pre seniorov, Ul. Generála Svobodu 1948/10, Dunajská Streda
 • OD Modrý Dunaj, Nám.Á.Vámbéryho 51, Dunajská Streda
 • HI-TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, Dunajská Streda
 • METRANS/Danubia a.s., Povodská cesta 18, Dunajská Streda
 • Zdravotnícke zariadenie, Dunajská Streda
 • Bytový dom, Muzejná, Dunajská Streda
 • Bytový dom, Nemešsegská, Dunajská Streda
 • ARIMEDON Zdravotnícke zariadenie 8211, Dunajská Streda
 • ROBI ABC, Korzo Bélu Bartóka 446/7, Dunajská Streda
 • Centrálny sklad COOP JLC, Kostolné Kračany
 • Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava
 • Bytový dom na Úvrati č. 12, Bratislava
 • UNITEC HOLDING, Bratislava
 • Bytový dom, Sibírska ul. 28, 30, 32, 34, Bratislava
 • Bytový dom, Na úvrati 12, Bratislava
 • Bytový dom, Podunajská 12, Bratislava
 • Bytový dom, Seberíniho, Bratislava
 • SLOVNAFT a.s. – Admin. Budova, Bratislava
 • Hotel LIPA, Ul. Husitská a Lipová, Stará Turá
 • Obvodný úrad v Topoľčanoch, Topoľčany
 • Penzión senior, Ružová ulica, Veľký Meder
 • OD UNIVERZAL, Hlavná 918/2, Galanta
 • Polyfunkčný dom, Šaľa
 • Hotel Kormorán, Pri hrádzi 33, Šamorín
 • VITALITA n.o. LEHNICE, Lehnice 113
 • Domov pre seniorov, Športová ul. 568/14
 • Bytové domy, Dunajská Lužná
 • HIPCENTRUM, Holubyho 41, Pezinok
 • Ševtkniha, Kmeťova 26, Nitra
 • Vinársko-relaxačné centrum, Okoč

Nákladné výťahy

 • Dom Sociálnych služieb, Ul. Cibová, Dunajská Streda
 • EUROPA CENTER, Mierová 5523/2A, Dunajská Streda
 • Základná škola Zoltána Kodálya, Komenského 1219/1, Dunajská Streda
 • OPTOCOM Slovakia, s.r.o., Strojnícka 29, Bratislava
 • BTK-bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o. – Polyfunkčný objekt, Podunajská ul., Bratislava
 • Reštaurácia, Panská 14, Bratislava
 • Henrietta Direct Marketing, Dvojkrížna ul. 20, Bratislava
 • SLOVNAFT a.s. – ETYLBENZEN, Bratislava
 • Polyfunkčná budova II, Popradská 34, Bratislava-Podunajské Biskupice
 • Obchodný dom Belovič, Šaľa
 • Domov seniorov, Dvory nad Žitavou
 • Areál N-Park, Kráľovská ulica, Šaľa
 • OPERATÍVA PLUS s.r.o., Šamorín
 • VK-MAGURKA s.r.o. – Gastroslužby, Sládkovičova 26, Bojnice
 • M ART – Polyfunkčná budova, Hlboká č. 10, Komárno
 • Polyfunkčná budova, Šenkvická cesta 3, Pezinok
 • Mlyn Kolárovo, Železničný rad 11., Kolárovo
 • Reštaurácia Koruna, J.Kráľa 23, Nové Zámky
 • Penzión, Belecká 354, Podhájska
 • "Počas rokov existencie našej firmy sme pozbierali mnoho skúseností, ktoré Vám radi odovzdáme formou kvalitných výrobkov a excelentných a rýchlych služieb ."

 • "Mnohoročné skúsenosti so servisom výťahov nás viedli k vytvoreniu špeciálnej ponuky servisu výťahov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť a nízku cenu vykonávaného servisu."

 • "Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciou prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet."

 • "Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet."