Vyprošťovanie osôb z výťahu:

+421 908 258 157   

Ohlásenie porúch nonstop:

+421 31 552 65 10

Sme radi, že Vás môžeme privítať na stránkach firmy MEZOLIFT, s.r.o. Veríme, že tu nájdete cenné informácie a inšpirácie. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kto sme

v krátkosti o nás

Spoločnosť MEZOLIFT, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Predtým už od roku 1991 sme ponúkali svoje služby ako združenie. Počas rokov existencie našej firmy sme pozbierali mnoho skúseností, ktoré Vám radi odovzdáme formou kvalitných výrobkov a excelentných a rýchlych služieb. Veríme, že vieme ponúknuť kvalitu a cenu, ktorá vyhovuje Vašim nárokom.
Zoltán Méhes, konateľ spoločnosti

Služby pre Vás

od projekcie až po montáž

Zaoberáme sa výrobou, montážou, opravou, rekonštrukciou, modernizáciou, odbornými prehliadkami a skúškami zdvíhacích zariadení – výťahov – a rôznych iných elektrických zariadení. Ponúkame aj vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet. Montáže a rekonštrukcie výťahov realizujeme podľa STN EN 80-81 v štandardnom i nadštandardnom prevedení.

Servisná činnosť

ak sa niečo predsa pokazí...

Veľký rozsah našej činnosti tvorí aj servisná činnosť. V súčasnej dobe prevádzkujeme veľký počet výťahov. Čas našej existencie poukazuje na kvalitu nami poskytovaných služieb a dodávok výťahov.

V prípade nečakaných situácií volajte našich servisných technikov - NONSTOP:
+421 31 552 65 10, +421 908 258 157

Z našej fotogalérie

  • "Počas rokov existencie našej firmy sme pozbierali mnoho skúseností, ktoré Vám radi odovzdáme formou kvalitných výrobkov a excelentných a rýchlych služieb ."

  • "Mnohoročné skúsenosti so servisom výťahov nás viedli k vytvoreniu špeciálnej ponuky servisu výťahov, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť a nízku cenu vykonávaného servisu."

  • "Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciou prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet."

  • "Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet."